Vizija Inštituta montessori

  Inštitut montessori se zavzema, da bi ustvaril modelno skupnost učečih oseb.

  Zato omogoča prostor,

  kjer bodo otroci lahko v polnosti razvijali svoje potenciale,

  in kjer bodo odrasli ponotranjili avtentična načela pedagogike montessori.

  Ustanovljen je bil z namenom, da bi kar največje število otrok in njihovih staršev dobilo kakovostno priložnost doživeti in spoznati pristop montessori.

  Ob modelnem vrtcu in šoli zato pripravljamo dodatne programe za otroke ter izobraževanja za odrasle.

  Mednarodna povezanost

  Inštitut montessori sodeluje z vrtcu, šolami in izobraževalnimi centri iz tujine, predvsem iz Evrope in ZDA. Večkrat letno pridejo tuji strokovnjaki montessori na Inštitut, kjer izvajajo delavnice, predavanja  in supervizijo. Na ta način smo povezani z najnovejšimi spoznanji in izkušnjami montessori iz tujine.

  Bogate izkušnje

  Inštitut montessori je največja ustanova montessori v Sloveniji, kjer je vsakodnevno preko 280 otrok v vrtcu in OŠ, in ima več kot 50 zaposlenih sodelavcev, letno pa je na naših izobraževanjih nad 200 odraslih. Zaradi (mednarodnih) izobraževanj se pri nas dnevno prepletata sodobna teorija in praksa pristopa montessori.

  Zasebni neprofitni zavod

  Inštitut je zasebna ustanova, katere 100% lastnika sta Melita in Pavel Demšar.  Programi so sofinancirani s strani države, občine, staršev, udeležencev izobraževalnih programov, donacij in z lastnimi sredstvi. Projekti so sofinancirani iz evropskih sredstev in s strani ministrstva.

  O inštitutu

  V središču naših prizadevanj je razvoj otroka. Da bi ta kar v največji meri razvil potenciale, ki jih nosi v sebi, potrebuje dvoje: pripravljeno okolje in čimboljše odrasle. Zato si prizadevamo, da bi z izobraževanji podpirali starše, vzgojitelje in učitelje tako, da bi jim pomagali do spoznanj, osebne rasti in metodoloških znanj. Da bi otrok imel čimbolje pripravljeno okolje, imamo pri nas modelno okolje namenjeno otrokom od rojstva do 15 let. Po drugi strani pa je okolje namenjeno odraslim, da bi dobili ideje bodisi za pripravo okolja za strokovno delo z otroki in mladimi bodisi za otrokovo okolje doma.

  Zgodovina inštituta montessori

  • Inštitut montessori je bil ustanovljen 13. 9. 2006. Ustanoviteljica je Melita Kordeš Demšar.
  • Prva enota Inštituta, Hiša otrok Dravlje, je začela delovati leta 2008 na Sojerjevi 9 v Ljubljani.
  • Istega leta, 2008, je bilo izvedeno prvo Osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori.
  • Leta 2010 prevzame organizacijski vidik vodenja ustanove Pavel Demšar.
  • 1. 9. 2010 začne OŠ montessori obiskovati prva generacija učencev v Sloveniji. 
  • Leta 2012 se odpre tretja enota Oranžna hiša otrok.
  • 31. 1. 2018 se je odprl namensko zgrajen Center montessori, ki ga je blagoslovil nadškof Zore, slovesno pa odprl predsednik RS Borut Pahor.
  • Januarja 2018 se je v Center montessori iz najemniških prostorov preselila OŠ montessori, februarja pa se odpre Zelena hiša otrok v Podutiku.

  Pedagogika montessori – ključni poudarki

  • Globoko spoštovanje otrok kot posameznikov.
  • Starostno mešane skupine otrok omogočajo učiteljem globoko povezanost in dolgoročne odnose z otroki. Ob tem pa spodbujajo starejše otroke, da postanejo vzorniki, mentorji in vodje mlajšim.
  • Samostojnost se neguje že od začetka, kar v otrocih vzbuja motiviranost, odločnost in samozavest v lastne sposobnosti.
  • Kurikulum je skrbno načrtovana celota, ki povezuje predmete.
  • S pomočjo izkušenj, interakcij in okolja otrok soustvarja odraslo osebo, v katero se razvija. Gradnja osebnosti je eden osrednjih poudarkov kurikuluma montessori.
  • Otroci se dnevno urijo v ustvarjanju miru in reševanju konfliktov ter tako osvojijo veščine potrebne za gradnjo tople, spoštljive in razumevajoče skupnosti.

  Kontakt

  Telefon:

  Tajništvo: 0590 148 00

  E-pošta:

  Tajništvo: info@montessori-institut.si

  Poslovanje:

  TRR: 34000-1004329925

  Davčna: 22779108

  Direktorja:

  mag. Pavel Demšar,
  mag. Melita Kordeš Demšar

  Enote

  Naslov:

  INŠTITUT MONTESSORI
  Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok,
  Ul. F. Kozaka 49, 1000 Ljubljana

  Inštitut montessori ima 4 enote:

  Rumena hiša otrok Dravlje
  Sojerjeva 9, 1000 Ljubljana

  Oranžna hiša otrok Dravlje
  Bravničarjeva 8, 1000 Ljubljana

  Zelena hiša otrok Podutik
  Ul. F. Kozaka 49, 1000 Ljubljana

  Zasebna OŠ montessori
  Ul. F. Kozaka 49, 1000 Ljubljana

  © Vse pravice pridržane - Montessori inštitut