Predstavitev OŠ montessori

Osnovna šola montessori nudi prostor, kjer lahko otroci razvijajo svoje potenciale in gradijo svojo osebnost. Vsi v naši skupnosti imamo odgovornost zase in za druge. Skupnost je skrb vseh, kjer cenimo vsak posamezen glas, ki se zavzema za spoštovanje življenja in okolja. Zasebna OŠ montessori je vpisana v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori , za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4. 2. 2010 potrdil javno veljavnost. Spričevala OŠ montessori imajo javno veljavnost, zato otrokom ni potrebno opravljati dodatnih izpitov.

Šola je sofinancirana 100% obveznega programa ter 85% razširjenega programa: Razliko do celote programa, stroške prostora in nadstandard plačujejo starši mesečno.

Učilnica montessori

Ljudje se najbolje učimo, kadar smo aktivno vpleteni. Dobri učitelji spodbujajo aktivnost učencev s pomočjo vprašanj, ki jih postavljajo med predstavitvami. Še bolje je, če imajo otroci možnost delati, raziskovati in učiti se sami, s svojimi rokami ali s svojo iniciativo iskati informacije po knjigah in spletu.

Model šole montessori se zdi kot majhen eklektični univerzitetni raziskovalni laboratorij. Montessori otroci delajo svoje projekte kakor raziskovalci v svojih laboratorijih. Kakor univerzitetni raziskovalci, otroci – glede na to, kar jih zanima – izberejo, o čem bi se radi učili. Znotraj kurikuluma imajo učne ure (predstavitve), kar spominja na raziskovalce, ki se dobijo s svojimi kolegi na diskusijah, študijskih skupinah ali konferencah, da se naučijo (spoznajo) katero novo tehniko ali pridobijo znanje s kakšnega področja. Otroci se pogovarjajo z vrstniki o svojih izbirah. Sadove svojega dela dajo naprej drugim – s tem da imajo govor pred razredom ali v drugih razredih v šoli ali da napišejo nalogo. Na tak način je v šoli montessori otrok motiviran delavec v ‘raziskovalni ustanovi’.

Učni načrt

Učni načrt v osnovni šoli montessori ni časovno vezan. V razredu so na voljo materiali, ki si hierarhično sledijo, učitelj pa je tisti, ki pozna to zaporedje materialov. Vsak material je natančno izdelan in pripravljen na polici – za otroka, ki ga bo potreboval glede na raven svojega znanja in interesa. Material vsebuje opredeljeni cilj, namen, zakaj se nahaja v sobi. Vsak material ima ob osnovi vaji, načinu uporabe, še različice in razširitve. Te ponudimo otrokom, ki jih potrebujejo: enim zato, da bi koncept  pogledali z drugega vidika in ga morda tako bolje usvojili, drugim pa zato, ker potrebujejo več ponavljanja, utrjevanja, tretjim pa, ker jih ta snov zelo zanima in želijo svoje znanje poglobiti, nadgraditi.

Učni načrt, ki ga pedagog montessori v resnici vsakodnevno uporablja, je otrok sam: izhaja iz tega, kar otrok je v tem trenutku in ga pelje k znanju, ki sledi.

Otroci za uspešno pridobivanje znanje in ohranjanje veselja do učenja in raziskovanja ne potrebujejo ocen, zato v šoli montessori ni pisanja testov in spraševanja.

“Če hočemo vplivati na neko družbo ali jo spremeniti, se moramo obrniti k otrokom.”

– Maria Montessori

Vpis

Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na tajništvo šole:

E-pošta:

Tajništvo: tajnistvo@os-montessori.si

Telefon:

Tajništvo: 0590 767 00

Zaposleni

Na osnovni šoli sodeluje okoli 30 učiteljev.

Učitelji – razredniki:

 • Igor Blažič: dipl. ing. elektrotehnike, učitelj montessori (AMI) 6-12 in 12-18 (AMI in AMS).
 • Breda Bregar, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12 (AMI).
 • Petra Bokša, prof angleščine, ped. montessori 6-12.
 • Petra Prosen, prof. razrednega pouka, ped. montessori 6-12.
 • Petra Kobilca, prof. razrednega pouka, ped. montessori 6-12.
 • Janja Škarja, prof. angleščine, ped. montessori 6-12.
 • Katarina Rupar Marinko, prof. razrednega pouka, ped. montessori 6-12.
 • Veronika Grdadolnik Tošić, uni. dipl. ekonomije, učitelj montessori 6-12 (AMI) in ped. montessori 0-6.
 • Valentina Mohorič, prof. zgodovine, ped. montessori 6-12.
 • Mihaela Kastelec, prof. slovenskega in nem. jezika, ped. montessori 3-6 in 6-12.
 • Matej Petač, prof. biologije, v izobraževanju ped. montessori 12 – 18.
 • Primož Dobrovoljc, prof. matematike, ped. montessori 6-12, v izobraževanju ped. montessori 12 – 18.
 • Teja Černe, prof. razrednega pouka, ped. montessori 0-6, v izobraževanju ped. montessori 12 – 18.
 • Tina Tonin, uni. dipl. ing. oblikovanja tekst. in oblačil, v izobraževanju ped. montessori 12 – 18.

Vodstvo:

 • Pavel Demšar: ravnatelj šole. Po izobrazbi je mag. znanosti (MBA), uni. dipl. ing elektrotehnike, zaključil je izobraževanje montessori za adolescente: 12-18 (AMI).
 • Melita Kordeš Demšar: pedagoška vodja šole, direktorica Inštituta montessori ter učiteljica v 3. triadi. Po izobrazbi je mag. znanosti (antropologija) ter prof. socialne pedagogike. Pedagog montessori 0- 3 (AMI in AMS), 3-6 (AMS) in 6-12 (AMS).

Drugi sodelavci:

  • Martina Zorec: tajnica
  • Klemen Kastelic in Izidor Tikvič: hišnika
  • Nataša Zlatnar in Marija Pešić: čistilki
  • Jurij Leskovar: računalničar
  • Gostinstvo Močnik; kuhajo: Janez, Helena, Katarina
  • Raček d.o.o.: računovodske storitve

Učitelji – posebni predmeti in področja:

 • Katarina Jerele, prof. razrednega pouka, ped. montessori 6-12, koordinator.
 • Carolina McLaws: dipl. univ. jezikoslovka. Poučuje španščino v  I. in II. triadi ter umetnost v I. triadi, pedagog montessori 3-6.
 • Paulinka Korošec Kocmur, prof. španščine v III. triadi.
 • Barbara Munih Stojanović, poučuje angleščino v II. triadi.
 • Leon Šimenc, prof. športa za vrtec in OŠ.
 • Andrea Puntar, prof. športa v I., II. in III. triadi.
 • Lea Bartha Pesek, učiteljica glasbe v II. in III. triadi, zborovodja.
 • Ana Bizjan, učiteljica glasbe v I. triadi, učiteljica popoldan.
 • Robert White,naravni govorec za angleščino II. in III. triada.
 • John Cronin, prof. matematike, naravni govorec angleščine, učitelj popoldan.
 • Kristina Lepen, prof. geografije v III. triadi.
 • Mateja Cvet, svetovalna delavka in prof. spec. pedagogike, ped. montessori 3-6 in 6-12.
 • Petra Kopač, svetovalna delavka in prof. spec. pedagogike.
 • Ana Jagodic, svetovalna delavka in prof. spec. pedagogike.
 • Irena Stele, svetovalna delavka, teolog in zakonski terapevt, v izobraževanju montessori 0-3.
 • Ana Gregorič, učiteljica popoldan, vodi projekt Šolska shema in kuha z otroki I. triade. Koordinator poučevanja inštrumentov. Poučuje klavir.
 • Milena Lipovec: Kateheza Dobrega pastirja za otroke 6-9, 9-12 in 7. r.
 • Slavica Kranjec: germanistka, poučuje nemščino kot izbirni predmet v vseh triadah.

Daljša odsotnost:

 • Urška Glen, prof. razrednega pouka, ped. montessori 6-12.

Podrodniška odsotnost:

 • Urška Kočar Pajtler, učiteljica galsbe v II. in III. triadi
 • Urška Jarc, učiteljica glasbe v I. triadi in učiteljica popoldan.

Zgodovina šole

Septembra leta 2010 je vrata odprla Zasebna OŠ montessori, druga poslovna enota ustanove in vsako sledeče leto sprejela nove prvošolce. Od začetnih 14 jih je v nekaj letih naraslo na preko 170. Od leta 2010 do 2014 smo prostore najemali v Preski pri Medvodah, od leta 2014 do januarja 2018 pa v Šentvidu v Ljubljani.

Januarja 2018 se je šola preselila v novo zgrajene prostore Centra montessori v Podutik, kjer je februarja 2018 začela delovati tudi Zelena hiša otrok. V tej enoti je dnevno do 38 otrok v starosti od 1 do 6 let in 5 strokovnih sodelavcev, ki skrbi zanje.