Predstavitev

Osnovna šola montessori nudi prostor, kjer lahko otroci razvijajo svoje potenciale in gradijo svojo osebnost. Vsi v naši skupnosti imamo odgovornost zase in za druge. Skupnost je skrb vseh, kjer cenimo vsak posamezen glas, ki se zavzema za spoštovanje življenja in okolja. Zasebna OŠ montessori je vpisana v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori , za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4. 2. 2010 potrdil javno veljavnost. Spričevala OŠ montessori imajo javno veljavnost, zato otrokom ni potrebno opravljati dodatnih izpitov. Šola je sofinancirana 85% programa, razliko do celote programa, ostale materialne stroške in nadstandard plačujejo starši mesečno.

Učilnica montessori

Ljudje se najbolje učimo, kadar smo aktivno vpleteni. Dobri učitelji spodbujajo aktivnost učencev s pomočjo vprašanj, ki jih postavljajo med predstavitvami. Še bolje je, če imajo otroci možnost delati, raziskovati in učiti se sami, s svojimi rokami ali s svojo iniciativo iskati informacije po knjigah in spletu.

Model šole montessori se zdi kot majhen eklektični univerzitetni raziskovalni laboratorij. Montessori otroci delajo svoje projekte kakor raziskovalci v svojih laboratorijih. Kakor univerzitetni raziskovalci, otroci – glede na to, kar jih zanima – izberejo, o čem bi se radi učili. Znotraj kurikuluma imajo učne ure (predstavitve), kar spominja na raziskovalce, ki se dobijo s svojimi kolegi na diskusijah, študijskih skupinah ali konferencah, da se naučijo (spoznajo) katero novo tehniko ali pridobijo znanje s kakšnega področja. Otroci se pogovarjajo z vrstniki o svojih izbirah. Sadove svojega dela dajo naprej drugim – s tem da imajo govor pred razredom ali v drugih razredih v šoli ali da napišejo nalogo. Na tak način je v šoli montessori otrok motiviran delavec v ‘raziskovalni ustanovi’.

Učni načrt

Učni načrt v osnovni šoli montessori ni časovno vezan. V razredu so na voljo materiali, ki si hierarhično sledijo, učitelj pa je tisti, ki pozna to zaporedje materialov. Vsak material je natančno izdelan in pripravljen na polici – za otroka, ki ga bo potreboval glede na raven svojega znanja in interesa. Material vsebuje opredeljeni cilj, namen, zakaj se nahaja v sobi. Vsak material ima ob osnovi vaji, načinu uporabe, še različice in razširitve. Te ponudimo otrokom, ki jih potrebujejo: enim zato, da bi koncept  pogledali z drugega vidika in ga morda tako bolje usvojili, drugim pa zato, ker potrebujejo več ponavljanja, utrjevanja, tretjim pa, ker jih ta snov zelo zanima in želijo svoje znanje poglobiti, nadgraditi.

Učni načrt, ki ga pedagog montessori v resnici vsakodnevno uporablja, je otrok sam: izhaja iz tega, kar otrok je v tem trenutku in ga pelje k znanju, ki sledi.

Otroci za uspešno pridobivanje znanje in ohranjanje veselja do učenja in raziskovanja ne potrebujejo ocen, zato v šoli montessori ni pisanja testov in spraševanja.

“Če hočemo vplivati na neko družbo ali jo spremeniti, se moramo obrniti k otrokom.”

– Maria Montessori

Vpis

Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na tajništvo šole:

E-pošta:

Tajništvo: tajnistvo@os-montessori.si

Telefon:

Tajništvo: 0590 148 00

Zaposleni

V letošnjem letu na osnovni šoli sodeluje 30 učiteljev.

Zaposleni 2020/21

Učitelji – razredniki:

 • Igor Blažič: dipl. ing. elektrotehnike, učitelj montessori (AMI) 6-12 in 12-18 (AMI).
 • Petra Bokša, prof angleščine, v izobraževanju pedagoga montessori 6-12.
 • Breda Bregar, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12 (AMI).
 • Primož Dobrovoljc, uni. dipl. matematik, učitelj montessori 6-12.
 • Katarina Jerele, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12.
 • Mihaela Kastelec, prof. slovenskega in nemškega jezika, pedagog montessori 3-6 in učiteljica montessori 6-12.
 • Petra Prosen, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12.
 • Gregor Sraka, prof zgodovine in teologije. V izobraževanju za pedagoga montessori 6-12.
 • Janja Škarja, prof. angleščine, v izobraževanju za pedagoga montessori 6-12.
 • Katarina Rupar Marinko, prof. razrednega pouka, v zaključevanju študija montessori 6-12.
 • Maja Škufca, prof. španščine. V izobraževanju za pedagoga montessori 6-12. Otroke poučuje španščino v I. triadi.
 • Matej Petač, prof. biologije in kemije v II. in III. triadi.

Vodstvo:

 • Pavel Demšar: ravnatelj šole. Po izobrazbi je mag. znanosti (MBA), uni. dipl. ing elektrotehnike, zaključil je izobraževanje montessori za adolescente: 12-18 (AMI).
 • Melita Kordeš Demšar: pedagoška vodja šole, direktorica Montessori inštituta ter učiteljica in razredničarka v 3. triadi. Po izobrazbi je mag. znanosti (antropologija) ter prof. socialne pedagogike. Pedagog montessori 0- 3 (AMI in AMS), 3-6 (AMS) in učiteljica montessori 6-12.

Drugi sodelavci:

 • Martina Zorec: tajnica
 • Izidor Tikvič: hišnik
 • Klemen Kastelic: hišnik
 • s. Milena Lipovec: Kateheza Dobrega pastirja I. in II. triada, zunanja sodelavka
 • Gostinstvo Močnik: kuhinja
 • Raček d.o.o.: računovodske storitve

Učitelji – posebni predmeti in področja:

 • Urška Glen, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12, poučuje glasbo v I. in II. triadi in klavir.
 • Tina Tonin, uni. dipl. ing. oblikovanja tekst. in oblačil, učiteljica likovne umetnosti za otroke od 1. -9.r.
 • Luka Mejač, prof. športa za vrtec in OŠ.
 • Carolina McLaws: dipl. univ. jezikoslovka. Poučuje španščino v II. triadi. V izobraževanju montessori 3-6.
 • Paulinka Korošec Kocmur, prof. španščine v III. triadi.
 • Robert White, prof. biologije in kemije, naravni govorec za angleščino od 6. r. naprej.
 • John Cronin, prof. matematike, naravni govorec angleščine (dela zunaj, za vse starosti).
 • Valentina Mohorič, prof. zgodovine v II. in III. triadi, pedagog montessori 6-12.
 • Kristina Lepen, prof. geografije v III. triadi, v izobraževanju montessori 3-6.
 • Mateja Cvet, svetovalna delavka in spec. pedagog, pedagog montessori 6-12.
 • Petra Suhoveršnik, svetovalna delavka in spec. pedagog.
 • Urška Kočar, prof. glasbe. Učiteljica glasbene umetnosti. Poučuje klavir in klarinet.
 • Teja Černe: prof. razrednega pouka. Otroke poučuje angleščino. Pedagog montessori 0-6.
 • Barbara Nagode, učiteljica športa, v izobraževanju za pedagoga montessori 6-12.

Na porodniški:

 • Petra Kobilca, prof. razrednega pouka, učiteljica montessori 6-12.
 • Valentina Mohorič, prof. zgodovine, pedagog montessori 6-12.

Zgodovina šole

Septembra leta 2010 je vrata odprla Zasebna OŠ montessori, druga poslovna enota ustanove in vsako sledeče leto sprejela nove prvošolce. Od začetnih 14 jih je v nekaj letih naraslo na preko 140. Od leta 2010 do 2014 smo prostore najemali v Preski pri Medvodah, od leta 2014 do januarja 2018 pa v Šentvidu v Ljubljani.

Januarja 2018 se je šola preselila v novo zgrajene prostore Centra montessori v Podutik, kjer je februarja 2018 začela delovati  tudi Zelena hiša otrok. V tej enoti je dnevno do 38 otrok v starosti od 1 do 6 let in 5 strokovnih sodelavcev, ki skrbi zanje.