Predstavitev

»Najzgodnejše obdobje je tisto, v katerem si bo otrok s pomočjo otroških sil ustvaril osebne značilnosti, ki ga bodo zaznamovale za vedno.« (M. Montessori)

V naših hišah otrok najdejo otroci prostor, ki jim omogoča, da v spodbudnem in spoštljivem okolju v polnosti razvijejo svoje potenciale. Ob ljubečih in predanih odraslih tako stopajo po poti k vedno večji samostojnosti, v pripravljenem okolju pa razvijajo svoje spretnosti in negujejo radovednost, ki jih vodi k radostnemu odkrivanju vedno novih stvari. Tako skozi lastno delovanje v bogatem okolju gradijo temelje svoje osebnosti in postajajo vedno bolj samostojni in samozavestni posamezniki, ki veselo vstopajo v življenje.

“Otrok na podlagi delovanja izgrajuje svojo bodočo odraslo osebo. Pri tem ga vodi skrivnostna sila, mogočna in veličastna, ki jo po malem uteleša. Tako otrok odraste. Postaja človek s svojimi rokami, s svojimi izkušnjami, najprej skozi igro in potem skozi delo.”

– Maria Montessori

Vpis

Postopek vpisa

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite informativno prijavo.  Tekom šolskega leta vas bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka, sicer pa se vam bomo oglasili v mesecu februarju, ko začnemo s postopki sprejema za novo šolsko leto. Za sprejem v šolskem letu 2024/2025 bomo obravnavali vse prijave, ki jih bomo prejeli do vključno 29. 2. 2024, oziroma tudi kasnejše, če bodo še prosta mesta.

Vpisnina

Ko vas bomo obvestili o prostem mestu za letnik vašega otroka, boste svojo informativno prijavo potrdili s plačilom vpisnine (100€). V kolikor se bo tekom postopkov sprejema izkazalo, da vas v vrtec ne moremo sprejeti, vam bomo vpisnino vrnili, če od prijave v postopku izstopite vi, pa jo zadržimo.

Prosta mesta

Trenutno nimamo prostih mest, vseeno pa je mogoče, da oddate informativno prijavo. Prosta mesta bomo imeli spet v septembru 2024, s postopki sprejema bomo začeli v februarju 2024.

Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na tajništvo:

E-pošta:

Tajništvo: info@institut-montessori.si

Telefon:

Tajništvo: 0590 767 00

Hospitacije in ogled vrtca

“Kdor res želi napredovati v znanosti, mora imeti in vzdrževati sposobnost videti uporabnost sicer na videz nepomembne stvari.” (Maria Montessori)

Opazovanje je temelj pedagogike montessori. S pomočjo opazovanja odrasli odkrivamo skrivnosti otroštva in prepoznamo, kaj otrok potrebuje za svoj razvoj.

Svoj vsakdan dnevno v našem vrtcu preživi sto otrok. Radi bi jim zagotovili mirne dni, zato je število opazovanj in opazovalcev omejeno.

Opazovanja

Opazovanja načeloma potekajo enkrat mesečno. Prednost pri opazovanjih v naši ustanovi imajo:

  • starši otrok v vrtcu in šoli na Inštitutu montessori,
  • vsi, ki so opravili osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori,
  • udeleženci naših izobraževanj za pedagoga montessori,
  • ustanove, v katerih lahko opazujejo udeleženci izobraževanj na inštitutu montessori ter zaposleni.

Za hospitacije se je potrebno najaviti tukaj.

Ostalim zainteresiranim priporočamo obisk dneva odprtih vrat. Večje skupine in kolektivi se za predstavitev pedagogike in ustanove obrnete na tajništvo (tajnistvo@institut-montessori.si).

Dan odprtih vrat

Dvakrat letno, predvidoma v mesecu septembru in januarju, vas vabimo na dan odprtih vrat, kjer vam bomo predstavili osnove pedagogike montessori ter delovanje vrtca z videoposnetki, ogledali pa si boste lahko tudi prostore vrtca.

Naslednji dan odprtih vrat bo 30. 1. 2024 ob 17.00 v Centru montessori V Podutiku.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo (tajnistvo@institut-montessori.si) ali pokličete na telefon: 0590 767 00.

Naslednji dan odprtih vrat

Naslednji dan odprtih vrat bo 30. 1. 2024 ob 17.00 v Centru montessori. Potrebna je prijava (spodaj). Vljudno vabljeni.

Zaposleni

Za 100 otrok v naših Hišah otrok skrbi 15 predanih asistentov in ravnateljica, ob tem pa prihajajo še za nekaj ur tedensko učitelji iz šole za glasbo in šport.

Rumena hiša 

Lovro Bakšič: je inženir živilstva in prehrane, ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in 3-6. Je asistent v skupini 3-6.

Gjina Drejta: je prof. angleščine, ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 1-3 in 3-6, z otroki govori angleško.

Klavdija Kordeš Blažič: ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6. Je asistentka v sobi 3-6, vodi tudi Katehezo za Rumeno in Oranžno hišo.

Helena Lavrič: je vzgojiteljica predšolskih otrok, zaključuje študij za pedagoga montessori 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Marina Mata Soto: je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, prihaja iz Španije. Opravljeno ima izobraževanje za pomočnika vzgojitelja 0-3 (AMI). Z otroki govori špansko.

Meta Mekuč: je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, opravljeno ima osnovno izobraževanje montessori, je asistentka v sobi 3-6, z otroki govori angleško.

Oranžna hiša 

Lovro Bakšič: je inženir živilstva in prehrane, ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in 3-6. Je asistent v skupini 3-6.

Justina Bradač: je profesorica pedagogike in andragogike ter diplomirana slovenistka. Opravljeno ima osnovno izobraževanje, je asistentka v sobi 1-3.

Barbara Cergolj: ima diplomo pedagoga montessori 0-3, zaključuje izobraževanje montessori 3-6. Je asistentka v sobi 3-6.

Klavdija Kralj: je uni. dipl. pedagoginja, ima diplomo pedagoga montessori 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Kateryna Losieva: je vzgojiteljica predšolskih otrok in mag. filologije, zaključuje študij za pedagoga montessori 3-6, z otroki govori angleško.

Meta Mekuč: je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, opravljeno ima osnovno izobraževanje montessori, je asistentka v sobi 3-6, z otroki govori angleško.

Zelena hiša

Justina Bradač: je profesorica pedagogike in andragogike ter diplomirana slovenistka. Opravljeno ima osnovno izobraževanje, je asistentka v sobi 1-3.

Petra Cizelj: je vzgojiteljica predšolskih otrok ter pedagoginja montessori 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 1-3 in 3-6.

Tina Furlan: je mag. prof. primerjalne književnosti in literarne teorije in mag. prof. španščine, opravljeno ima osnovno izobraževanje, z otroki govori špansko.

Manca Keršmanec: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in diplomo AMS 3-6. Je asistentka v 3-6 skupini, z otroki govori angleško.

Kristina Lepen: je uni. dipl. geografinja in pedagoginja montessori 3-6. Je asistentka v skupini 3-6.

Marjana Maslo Vidmar: je diplomirana politologinja, zaključuje študij pedagogike montessori 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 1-3 in 3-6. Z otroki govori angleško.

Gordana Vogrinc: je diplomirani delovni terapevt, ima diplomo pedagoga montessori za obdobje 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Za vse hiše

Tatiana Brula: je študentka razrednega pouka, z otroki govori špansko.

Mateja Cvet: je svetovalna delavka in specialna pedagoginja. Opravljeno ima tudi 3-6 izobraževanje montessori.

Urška Jarc: je mag. prof. glasbene pedagogike, zaključuje izobraževanje montessori 3-6, ima glasbo v Rumeni in Oranžni hiši.

Urška Pajtler Kočar: je magistrica akademska glasbenica klarinetistka, zaključuje izobraževanje montessori 3-6. Ima glasbo v Zeleni hiši.

Milena Lipovšek: ima Katehezo dobrega pastirja v Zeleni hiši.

Ravnateljica vrtca

Majda Keršmanec: je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima diplomo montessori za 0-3 ter diplomo American Montessori Society za 3-6 obdobje in je tudi strokovni vodja vrtca.

Sodelavci v ozadju

Martina Zorec: je tajnica VIZ Inštituta montessori. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, opravljeno ima osnovno izobraževanje montessori in pregledno izobraževanje 3-6.

Izidor Tikvič: hišnik

Karlo Marjanovič:  gospodinjec v razdelilni kuhinji Oranžne hiše

Miguel Zemljič: gospodinjec v razdelilni kuhinji Rumene hiše

© Vse pravice pridržane - Montessori inštitut