Predstavitev

Znotraj Inštituta montessori delujejo tri hiše otrok:

  • Zasebni vrtec rumena hiša otrok Dravlje, Sojerjeva 9, Ljubljana (od leta 2008),
  • Zasebni vrtec oranžna hiša otrok Dravlje, Bravničarjeva 8, Ljubljana (od leta 2012),
  • Zasebni vrtec zelena hiša otrok Podutik, Ulica Ferda Kozaka 49, Ljubljana (od leta 2018).

V vsaki hiši sta dve skupini otrok, ena prvega in ena drugega starostnega obdobja, v katere po hišah skupaj lahko sprejmemo 33 otrok (Oranžna hiša) oz. 38 otrok (Rumena in Zelena hiša).

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori. Z dnem 29. 10. 2018 je vpisan v Razvid vrtcev pod zaporedno številko 140 in dopolnjen 2012 in 2018 z vpisom novih enot.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da vrtec izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

“Otrok na podlagi delovanja izgrajuje svojo bodočo odraslo osebo. Pri tem ga vodi skrivnostna sila, mogočna in veličastna, ki jo po malem uteleša. Tako otrok odraste. Postaja človek s svojimi rokami, s svojimi izkušnjami, najprej skozi igro in potem skozi delo.”

– Maria Montessori

Vpis

Postopek vpisa

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite informativno prijavo.  Tekom šolskega leta vas bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka, sicer pa se vam bomo oglasili v mesecu februarju, ko začnemo s postopki sprejema za novo šolsko leto.

Vpisnina

Ko vas bomo obvestili o prostem mestu za letnik vašega otroka, boste svojo informativno prijavo potrdili s plačilom vpisnine (100€). V kolikor se bo tekom postopkov sprejema izkazalo, da vas v vrtec ne moremo sprejeti, vam bomo vpisnino vrnili, če od prijave v postopku izstopite vi, pa jo zadržimo.

Prosta mesta

Trenutno so vsa mesta v vrtcu zasedena, vseeno pa je mogoče da oddate informativno prijavo in vas bomo potem obveščali o morebitnih prostih mestih.

Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na tajništvo:

E-pošta:

Tajništvo: info@montessori-institut.si

Telefon:

Tajništvo: 0590 148 00

Hospitacije in ogled vrtca

“Kdor res želi napredovati v znanosti mora imeti in vzdrževati sposobnost videti uporabnost sicer na videz nepomembne stvari.” (Maria Montessori)

Opazovanje je temelj pedagogike montessori. S pomočjo opazovanja odrasli odkrivamo skrivnosti otroštva in prepoznamo, kaj otrok potrebuje za svoj razvoj.

Svoj vsakdan dnevno v našem vrtcu preživi sto otrok. Radi bi jim zagotovili mirne dni, zato je število opazovanj in opazovalcev omejeno.

Opazovanja

Opazovanja načeloma potekajo enkrat mesečno. Prednost pri opazovanjih v naši ustanovi imajo:

  • starši otrok v vrtcu in šoli na Inštitutu montessori,
  • vsi, ki so opravili osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori,
  • udeleženci naših izobraževanj za pedagoga montessori,
  • ustanove, v katerih lahko opazujejo udeleženci izobraževanj na inštitutu montessori ter zaposleni.

Za hospitacije se je potrebno najaviti tukaj.

Ostalim zainteresiranim priporočamo obisk dneva odprtih vrat. Večje skupine in kolektivi se za predstavitev pedagogike in ustanove obrnete na tajništvo.

Dan odprtih vrat

Dvakrat letno, v mesecu septembru in januarju, vas vabimo na dan odprtih vrat, kjer vam bomo predstavili osnove pedagogike montessori ter delovanje vrtca z videoposnetki, ogledali pa si boste lahko tudi prostore vrtca.

Naslednji dan odprtih vrat bo predvidoma v septembru 2021.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

Zaposleni

Za 100 otrok v naših Hišah otrok skrbi 15 predanih asistentov in ravnateljica, ob tem pa prihajajo še za nekaj ur tedensko učitelji iz šole za glasbo in šport.

Rumena hiša 

Gjina Drejta: je prof. angleščine, ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 1-3, z otroki govori angleško.

Mojca Klančar: zaključuje študij za pedagoga montessori za obdobje 0-3. Je asistentka v 1-3 skupini.

Klavdija Kordeš Blažič: ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6, zaključuje 6-12 izobraževanje. Je asistentka v sobi 3-6, ima tudi Katehezo Dobrega pastirja za Rumeno in Oranžno hišo.

Marjana Maslo Vidmar: je diplomirana politologinja, zaključuje študij pedagogike montessori 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 3-6. Z otroki govori angleško.

Oranžna hiša 

Lovro Bakšič: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in 3-6. Je asistent v skupini 3-6.

Barbara Cergolj: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in je sredi izobraževanja za pedagoga montessori 3-6. Je asistentka v skupini 1-3 in ima glasbo za Rumeno in Oranžno hišo.

Klavdija Kralj: je uni. dipl. pedagoginja, ima diplomo pedagoga montessori 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Julija Obrulk: je prof. angleščine, ima diplomo pedagoga montessori za 3-6, zaključuje študij pedagogike montessori za obdobje 0-3. Je asistentka v skupini 3-6, z otroki govori angleško.

Zelena hiša

Manca Keršmanec: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in zaključuje izobraževanje 3-6 AMS v ZDA. Je asistentka v 1-3 in 3-6 skupini, z otroki govori angleško.

Kristina Lepen: je uni. dipl. geografinja, je sredi izobraževanja za pedagoga montessori 3-6. Je asistentka v skupini 3-6.

Gordana Vogrinc: je diplomirani delovni terapevt, ima diplomo pedagoga montessori za obdobje 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Blažka Sevčnikar: je mag. inž. arhitekture, opravljeno ima osnovno izobraževanje iz pedagogike montessori, je asistentka v skupini 1-3.

Za vse hiše

Tina Furlan: je mag. prof. primerjalne književnosti in literarne teorije in mag. prof. španščine, opravljeno ima osnovno izobraževanje, z otroki govori špansko.

Justina Bradač: je profesorica pedagogike in andragogike ter diplomirana slovenistka. Opravljeno ima osnovno izobraževanje, nadomešča v vseh hišah v obeh starostnih skupinah.

Helena Lavrič: je vzgojiteljica predšolskih otrok in je tudi v procesu izobraževanja za pedagoga montessori 0-3. Nadomešča v vseh hišah v obeh starostnih skupinah.

Luka Mejač: je športni pedagog, ima šport za skupine 3-6 v vseh hišah.

Milena Lipovšek: ima Katehezo dobrega pastirja v Zeleni hiši.

Ravnateljica vrtca

Majda Keršmanec: je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima diplomo montessori za 0-3 ter 3-6 obdobje in je tudi strokovni vodja vrtca. Opravlja tudi delo organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima ter svetovalno delo za vse enote vrtca.

Sodelavci v ozadju

Martina Zorec: je tajnica VIZ Inštituta montessori. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, opravljeno ima osnovno izobraževanje montessori in pregledno izobraževanje 3-6.

Izidor Tikvič: hišnik

Karlo Marjanovič:  gospodinjec v razdelilni kuhinji Oranžne hiše

Miguel Zemljič: gospodinjec v razdelilni kuhinji Rumene hiše

© Vse pravice pridržane - Montessori inštitut