Predstavitev

»Najzgodnejše obdobje je tisto, v katerem si bo otrok s pomočjo otroških sil ustvaril osebne značilnosti, ki ga bodo zaznamovale za vedno.« (M. Montessori)

V naših hišah otrok najdejo otroci prostor, ki jim omogoča, da v spodbudnem in spoštljivem okolju v polnosti razvijejo svoje potenciale. Ob ljubečih in predanih odraslih tako stopajo po poti k vedno večji samostojnosti, v pripravljenem okolju pa razvijajo svoje spretnosti in negujejo radovednost, ki jih vodi k radostnemu odkrivanju vedno novih stvari. Tako skozi lastno delovanje v bogatem okolju gradijo temelje svoje osebnosti in postajajo vedno bolj samostojni in samozavestni posamezniki, ki veselo vstopajo v življenje.

“Otrok na podlagi delovanja izgrajuje svojo bodočo odraslo osebo. Pri tem ga vodi skrivnostna sila, mogočna in veličastna, ki jo po malem uteleša. Tako otrok odraste. Postaja človek s svojimi rokami, s svojimi izkušnjami, najprej skozi igro in potem skozi delo.”

– Maria Montessori

Vpis

Postopek vpisa

Zainteresirani za vpis lahko izpolnite informativno prijavo.  Tekom šolskega leta vas bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka, sicer pa se vam bomo oglasili v mesecu februarju, ko začnemo s postopki sprejema za novo šolsko leto. Za sprejem v šolskem letu 2022/2023 bomo obravnavali vse prijave, ki jih bomo prejeli do vključno 15. 3. 2022, oziroma tudi kasnejše, če bodo še prosta mesta.

Vpisnina

Ko vas bomo obvestili o prostem mestu za letnik vašega otroka, boste svojo informativno prijavo potrdili s plačilom vpisnine (100€). V kolikor se bo tekom postopkov sprejema izkazalo, da vas v vrtec ne moremo sprejeti, vam bomo vpisnino vrnili, če od prijave v postopku izstopite vi, pa jo zadržimo.

Prosta mesta

Za šolsko leto 2022/2023 imamo še eno prosto mesto v prvi starostni skupini.

Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na tajništvo:

E-pošta:

Tajništvo: info@montessori-institut.si

Telefon:

Tajništvo: 0590 148 00

Hospitacije in ogled vrtca

“Kdor res želi napredovati v znanosti mora imeti in vzdrževati sposobnost videti uporabnost sicer na videz nepomembne stvari.” (Maria Montessori)

Opazovanje je temelj pedagogike montessori. S pomočjo opazovanja odrasli odkrivamo skrivnosti otroštva in prepoznamo, kaj otrok potrebuje za svoj razvoj.

Svoj vsakdan dnevno v našem vrtcu preživi sto otrok. Radi bi jim zagotovili mirne dni, zato je število opazovanj in opazovalcev omejeno.

Opazovanja

Opazovanja načeloma potekajo enkrat mesečno. Prednost pri opazovanjih v naši ustanovi imajo:

  • starši otrok v vrtcu in šoli na Inštitutu montessori,
  • vsi, ki so opravili osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori,
  • udeleženci naših izobraževanj za pedagoga montessori,
  • ustanove, v katerih lahko opazujejo udeleženci izobraževanj na inštitutu montessori ter zaposleni.

Za hospitacije se je potrebno najaviti tukaj.

Ostalim zainteresiranim priporočamo obisk dneva odprtih vrat. Večje skupine in kolektivi se za predstavitev pedagogike in ustanove obrnete na tajništvo (tajnistvo@institut-montessori.si).

Dan odprtih vrat

Dvakrat letno, predvidoma v mesecu septembru in januarju, vas vabimo na dan odprtih vrat, kjer vam bomo predstavili osnove pedagogike montessori ter delovanje vrtca z videoposnetki, ogledali pa si boste lahko tudi prostore vrtca.

Naslednji dan odprtih vrat bo v sredo, 28. 9. 2022 ob 17.00, v Centru montessori v Podutiku (ulica Ferda Kozaka 49). Vljudno vabljeni.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo (tajnistvo@institut-montessori.si) ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

Naslednji dan odprtih vrat

Naslednji dan odprtih vrat bo 28. 9. 2022 ob 17.00 v Centru montessori v Podutiku (ulica Ferda Kozaka 49).

Zaposleni

Za 100 otrok v naših Hišah otrok skrbi 15 predanih asistentov in ravnateljica, ob tem pa prihajajo še za nekaj ur tedensko učitelji iz šole za glasbo in šport.

Rumena hiša 

Gjina Drejta: je prof. angleščine, ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 1-3, z otroki govori angleško.

Klavdija Kordeš Blažič: ima diplomo pedagoga montessori za 0-3 in 3-6. Je asistentka v sobi 3-6, vodi tudi Katehezo za Rumeno in Oranžno hišo.

Marjana Maslo Vidmar: je diplomirana politologinja, zaključuje študij pedagogike montessori 0-3 in 3-6. Je asistentka v skupini 3-6. Z otroki govori angleško.

Blažka Sevčnikar: je mag. inž. arhitekture, opravljeno ima osnovno izobraževanje iz pedagogike montessori in je sredi izobraževanja za pedagoga montessori 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Oranžna hiša 

Lovro Bakšič: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in 3-6. Je asistent v skupini 3-6.

Justina Bradač: je profesorica pedagogike in andragogike ter diplomirana slovenistka. Opravljeno ima osnovno izobraževanje, je asistentka v sobi 1-3.

Barbara Cergolj: ima diplomo pedagoga montessori 0-3, zaključuje izobraževanje 3-6. Je asistentka v sobi 3-6 in ima glasbo za Rumeno hišo.

Klavdija Kralj: je uni. dipl. pedagoginja, ima diplomo pedagoga montessori 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Zelena hiša

Manca Keršmanec: ima diplomo pedagoga montessori 0-3 in diplomo AMS 3-6. Je asistentka v 3-6 skupini, z otroki govori angleško.

Kristina Lepen: je uni. dipl. geografinja, zaključuje izobraževanje za pedagoga montessori 3-6. Je asistentka v skupini 3-6.

Marina Mata Soto: je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, prihaja iz Španije. Z otroki govori špansko, je asistentka v sobi 1-3.

Gordana Vogrinc: je diplomirani delovni terapevt, ima diplomo pedagoga montessori za obdobje 0-3. Je asistentka v skupini 1-3.

Za vse hiše

Mateja Cvet: svetovalna delavka in specialna pedagoginja. Opravljeno ima tudi 3-6 izobraževanje montessori.

Tina Furlan: je mag. prof. primerjalne književnosti in literarne teorije in mag. prof. španščine, opravljeno ima osnovno izobraževanje, z otroki govori špansko.

Klemen Kastelic: ima opravljeno osnovno izobraževanje montessori, nadomešča v vseh hišah.

Maruša Lavre: ima glasbo za 3-6 skupino v Zeleni in Oranžni hiši. Je diplomirana glasbenica orglavka, pedagoginja montessori 3-6 in 6-12.

Helena Lavrič: je vzgojiteljica predšolskih otrok, opravljeno ima osnovno izobraževanje in je tudi v procesu izobraževanja za pedagoga montessori 0-3. Nadomešča v vseh hišah v obeh starostnih skupinah.

Milena Lipovšek: ima Katehezo dobrega pastirja v Zeleni hiši.

Luka Mejač: je športni pedagog, ima šport za skupine 3-6 v vseh hišah.

Ravnateljica vrtca

Majda Keršmanec: je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima diplomo montessori 0-3 ter AMS diplomo 3-6 in je tudi strokovni vodja vrtca.

Sodelavci v ozadju

Martina Zorec: je tajnica VIZ Inštituta montessori. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, opravljeno ima osnovno izobraževanje montessori in pregledno izobraževanje 3-6.

Izidor Tikvič: hišnik

Karlo Marjanovič:  gospodinjec v razdelilni kuhinji Oranžne hiše

Miguel Zemljič: gospodinjec v razdelilni kuhinji Rumene hiše

© Vse pravice pridržane - Montessori inštitut